Volg deze stappen hoe je de wifi-verbinding kan resetten en de Adam opnieuw met wifi verbindt:

1 - Verwijder de netwerkinstellingen (optioneel)

Druk de zwarte knop op de Adam voor 5 seconden in: het middelste (STATUS) lampje knippert 5 keer, het bovenste lampje (WLAN) gaat vervolgens snel knipperen. De netwerkinstellingen worden verwijderd. Wacht tot de Adam weer is opgestarthet middelste (STATUS) en bovenste (WLAN) lampje knipperen regelmatig.

 

Volg hierna de stappen in de instructiefilm die je hier vindt: 

https://www.youtube.com/watch?v=USgYFJ3oHek


De snelste manier om de gateway te verbinden met internet is WPS (als de router dit ondersteund), zoals ook uitgelegd is in de instructievideo hierboven. 

Eerst activeer je WPS op de router, en kort daarna activeer je WPS op de Adam, door het zwarte knopje 2s ingedrukt te houden.
De gateway zal automatisch verbonden worden met het wifi.
Zodra de gateway is verbonden zal het wifi-led onregelmatig snel knipperen (communiceren), daarna zal de gateway 1x automatisch opnieuw opstarten.


Of vervolg met onderstaande stappen. 


2 - Verbind met de Adam

• Verbind je smartphone of tablet met het wifi-netwerk van de Adam dat begint met ‘smile_’, bijvoorbeeld 'smile_a12bc3'.

• Voer als wachtwoord het ID in met kleine letters, dus gebruik geen hoofdletters. Het ID bestaat uit 8 letters en staat op een label op de achterkant van de Adam.

 Je telefoon kan een melding geven dat er geen internet is, dat maakt voor nu niet uit, ga verder met de volgende stap.

 

3 - Verbind de Adam met je wifi netwerk

• Navigeer in de webbrowser van je smartphone/tablet/laptop naar 192.168.40.40

 De pagina “Instellingen” > “Netwerkinstellingen” verschijnt automatisch. 

• Druk op ‘Scan’ en selecteer je eigen wifi-netwerk. 

• Voer het wachtwoord van je eigen wifi-netwerk

 Controleer dat DHCP-client aan staat, zo niet, zet deze aan.

 Sla de instellingen op. 

image4 - Wacht totdat Adam met internet is verbonden

• Wacht totdat de Adam opnieuw is opgestart; het middelste (STATUS) lampje brand constant. Als de Adam is verbonden met het netwerk knippert het bovenste (WLAN) lampje. Zorg ervoor dat je je smartphone/tablet/laptop weer verbindt met het wifi-netwerk waar je zojuist de Adam op hebt ingesteld.


5 - Gebruik de Plugwise Home app

Installeer en open de Plugwise Home app uit de Play store:


Plugwise Home in Play store Plugwise Home in App Store


Gebruik het ID om de Adam toe te voegen. Een naam invullen is niet verplicht.