Druk 5 seconden op het zwarte knopje op Adam. Je kunt meetellen met het knipperen van het lampje . Laat het zwarte knopje los als het lampje  5 keer heeft geknipperd en het lampje  snel gaat knipperen.

Als je het wifi-netwerk op Adam opnieuw wilt instellen, moet je Adam in aanmeldmodus zetten. De huidige wifi-instellingen worden dan gewist.