iSense firmware versies 19 en hoger ondersteunen de override functionaliteit. Volg hiervoor de volgende stappen:


  • Ga naar het Menu > Instellingen > Gebruikersinst. > Gebruikersniveau en stel het niveau in op Uitgebreid.
  • Ga dan naar Menu > Instellingen > Installateur > Externe ingang/Externe toegang en selecteer Toestaan.
  • Haal de iSense los van de muur en plaats deze weer terug zodat Adam de nieuwe instelling herkent.
  • Zorg dat er op de iSense geen klokprogramma actief is en dat de iSense op “continu programma” staat en zet die bij voorkeur op de minimaal gewenste temperatuur, bijvoorbeeld 16 graden.


Aandachtspunten voor de iSense:


  • Na wijziging van ingestelde temperatuur op de iSense, kan het tot wel een minuut duren voordat de iSense dit aan de Adam doorgeeft en daarmee in de app zichtbaar wordt.
  • Na wijziging van ingestelde temperatuur op de iSense, stuurt deze het nieuwe setpoint soms oplopend naar Adam. Bijvoorbeeld, je stelt 20,0 in, dan krijgt de adam eerst 19,7 gestuurd en dat loopt dan gedurende een paar minuten op naar de ingestelde 20,0.
  • Na wijziging van ingestelde temperatuur in de app, kan het tot een minuut duren voordat de iSense de temperatuur overneemt. In die tussentijd kan de iSense de oorspronkelijke “continue programma temperatuur” weergeven als ingestelde temperatuur.
  • De weergegeven gemeten temperatuur op de iSense kan sterk afwijken van de aan de Adam doorgegeven temperatuur en daarmee in de app getoonde temperatuur.
  • Wanneer de iSense niet meer reageert op de wijzigingen via de app, wacht dat een half uur en probeer het opnieuw.
  • Heb je de ingestelde temperatuur via de app aangepast en springt deze binnen een paar minuten of een uur weer terug naar de vorige ingestelde temperatuur? Neem dan contact op met de helpdesk.