Vlam zichtbaar

Het vlammetje in het scherm van Adam wordt altijd getoond als de vlam in de ketel aan is. Dat is van toepassing in de volgende situaties:

 • Er wordt verwarmd. Een of meerdere zones hebben een warmtevraag. Het vlammetje toont dus niet welke zone dat is. De oranje cirkel van de zone en het radiator icoontje tonen aan of de zone aan het verwarmen is.
 • Er wordt voorverwarmd. Een of meerdere zones hebben een actief schema en zullen tot maximaal 4 uur van te voren voorverwarmen. 
 • Er wordt warm water gebruikt zoals tapwater of de douche. Als Adam via OpenTherm is verbonden wordt er een tapkraan getoond. Bij aan/uit ketels wordt een vlam getoond.


Adam blijft bewust een beetje doorverwarmen

Het kan voorkomen dat een zone blijft verwarmen wanneer de ingestelde temperatuur al bereikt is in de volgende situaties:

 • Adam zorgt ervoor dat de kamer op de juiste temperatuur blijft. Adam kan bijvoorbeeld op een lage temperatuur de zone verwarmen. Het hoeft dus niet te betekenen dat de kamer alsmaar warmer wordt als Adam blijft verwarmen, er wordt juist voorkomen dat het gaat afkoelen. Verder wordt bij het verwarmingsprofiel Comfort de ingestelde temperatuur meer als ondergrens gezien. Bij het verwarmingsprofiel Eco zal de ingestelde temperatuur meer als bovengrens gezien worden. Standaard zit tussen deze twee profielen in.
 • Om te voorkomen dat een ketel of warmtepomp te snel aan en uit geschakeld voor korte periodes mag de temperatuur iets boven de ingestelde temperatuur komen. Bij warmtepompen mag de temperatuur tot 0,5°C boven de ingestelde temperatuur komen. Hiermee wordt de compressor van de warmtepomp minder vaak geschakeld wat gunstig is voor de levensduur.
 • In een zone met enkel een Tom mag de temperatuur tot 0,5°C boven de ingestelde temperatuur komen. Omdat Tom vlak naast de warmtebron zit is de temperatuurmeting minder nauwkeurig en is een grotere marge toegestaan.


Overige oorzaken

Als bovenstaande situaties niet van toepassing zijn dan is er wat anders aan de hand. Mogelijk is er een installatiefout of een combinatie van factoren dat leidt tot ongewenst gedrag:

 • Als geen enkele zone een warmtevraag heeft en ook niet aan het voorverwarmen is kan Adam misschien verkeerd aangesloten zitten op de ketel. Als Adam in OpenTherm modus staat en op ketel aangesloten zit op de aan/uit aansluiting dan werkt dit als een continue aan signaal. Adam moet dan op de OpenTherm aansluiting aangesloten worden. Een andere mogelijkheid is om Adam in aan/uit modus te zetten in de instellingen. Ga hiervoor naar de web interface (connect.plugwise.net) of in de app naar Instellingen (alleen als je op hetzelfde wifi netwerk zit). Klik dan op Instellingen > Verwarmingssysteem > Ketel > Update ketelprotocol
 • Heb je een warmtepomp en staat het verwarmingsprofiel op Eco? Mogelijk dat Adam te lang wacht met het schakelen van de warmtepomp. Ga via het menu naar Instellingen > Verwarmingssysteem > Verwarmen en zet het verwarmingsprofiel op Standaard of Comfort.
 • Heb je vloerverwarming en radiatoren? Bij vloerverwarming kan Adam al bij een erg lage gewenste keteltemperatuur de ketel of warmtepomp al aanzetten. Ga via het menu naar Instellingen > Verwarmingssysteem > Verwarmen en pas de Installatie aan naar radiator of convector.
 • Blijft de verwarming aanstaan nadat je warm tapwater hebt gebruikt of hebt gedoucht? Mogelijk is er een probleem met de driewegklep van de ketel. Een driewegklep zorgt ervoor dat warm water naar je verwarming gaat of naar warm tapwater/douche. Bij een probleem met de driewegklep kan de klep niet meer goed bewegen. Mogelijk is er of geen verwarming of geen warm tapwater. Wat ook kan gebeuren is nadat er warm tapwater/douche gebruik is geweest dat er warm water blijft stromen maar dan naar je verwarming. Dit kan soms weer vanzelf stoppen op het moment dat de de ketel voor verwarming aan moet gaan waardoor de klep moet bewegen. De verwarming kan dan bijvoorbeeld een paar uur onterecht hebben aangestaan. In dit geval is het advies om contact op te nemen met je installateur.
 • Is geen van bovenstaande situaties van toepassing of hebben de suggesties niet geholpen? Stuur dan een bericht via het contactformulier.