Haal de stekker van de Smile-T (vierkante witte kastje bij de ketel) uit het stopcontact. Klik vervolgens Anna los van het montagedeel op de muur, controleer de draden, en plaats Anna weer terug (klik). Controleer ook of de Smile-T goed met Anna is verbonden. Plaats vervolgens de stekker van de Smile-T weer terug in het stopcontact en wacht totdat Anna is opgestart.


Toont de display nog steeds "Loading please wait"? Probeer dan de Smile-T te resetten. Hiermee wordt alle data gewist behalve de wifi instellingen. Druk hiervoor het zwarte knopje van de Smile-T voor 15 seconden in. Na 15 seconden zullen de LED lampjes iets anders knipperen en kan je het knopje loslaten. Wacht totdat de Smile-T klaar is met resetten. 

Zet vervolgens in Anna de instellingen weer goed, maak een schema aan, en voeg Anna opnieuw toe aan de app.